August 1, 2014

Interview Wim Oosterlinck

Wim Oosterlinck is radiopresentator op Q-Music. Studeerde filosofie in Gent, was tegelijk hoofdredacteur van studentenblad Schamper. Studeerde achteraf Woordkunst aan het conservatorium en kreeg de radiomicrobe te pakken bij studentenradio Urgent.

bio
Wim Oosterlinck

Wo: Hallo Wim. Ik zal even mezelf voorstellen. Ik ben Wouter Trappers, afgestudeerd als licentiaat in de filosofie in gent in 2003. Na een korte omweg in het onderwijs – ik heb ook een diploma regentaat wiskunde - heb ik beslist om in het bedrijfsleven te stappen. Het is een persoonlijk project van me om de sterktes van een diploma filosofie op de arbeidsmarkt in de verf te zetten. Met het oog hierop heb ik nu contact gezocht met bekende filosofen die ook hun plaats in het beroepsleven gevonden hebben. Wat zijn volgens jou de unieke eigenschappen van een filosoof die ook op de werkvloer van pas kunnen komen?

Wi: Toen ik me afvroeg wat ik moest gaan studeren, dacht ik aan Germaanse. Maar toen hoorde ik dat Hugo Matthysen filosofie gestudeerd heeft. Ik vind wat hij doet heel goed, dus heb ik opgezocht wat filosofie precies inhield. Ik dacht meteen, dit is echt iets voor mij en achteraf gezien klopte dit ook. Ik wilde een richting studeren die zo ruim mogelijk was. Filosofie houdt alles nog zo veel mogelijk open, en het interesseerde mij ook heel erg.

Wo: Uw huidige job leunt meer aan bij de ervaring die je bij Urgent opgedaan hebt, of zie ik dat verkeerd?

Wi: Ik heb vier jaar filosofie gestudeerd. Op het einde had ik het echt wel gehad met al die theorie. Ik wilde compleet het tegendeel doen, dus toen ben ik conservatorium gaan studeren: Drama/Woordkunst. Dat zit iets dichter bij wat ik nu als job doe. Ik heb die studie afgewerkt terwijl ik al aan het werken was.

Wo: Waarover heb je je thesis geschreven?

Wi: Mijn thesis ging over de combinatie van economie en media. Chomsky’s idee dat ook media een marktgebeuren is, zat er sterk in. Het ging over het probleem dat je niet kan uitsluiten dat daar enige beïnvloeding is. Bijvoorbeeld Rupert Murdoch van de Amerikaanse zender Fox heeft een grote economische macht en profileert zich politiek ook zeer duidelijk. Dit onderwerp interesseert me nog altijd erg hard. Maar het was niet zo’n goede thesis omdat ik me er nauwelijks mee beziggehouden heb. Ik was toen ook hoofdredacteur van het studentenblad Schamper, waar ik heel hard mee bezig was. En ik wou ook absoluut alles in eerste zit afwerken, wat ook gelukt is.

Wo: Nu je zelf bij een mediahuis werkt, komt dit onderwerp nog wel eens aan bod?

Wi: (ontwijkend) Ik heb over uw centrale vraag nagedacht: wat pas je nog toe, wat gebruik je nog uit je studie filosofie? In de dagelijkse praktijk gebruik ik geen filosofie. Het voornaamste wat ik daar geleerd heb – maar dat heb ik pas nu door – is logisch denken. Dat je leert analyseren waar een probleem precies zit. Om dat te zien, helpt het wel om gedrild te zijn in logisch denken. En dat zijn we – de filosofiestudenten – volgens mij wel. Ik denk dat dat voor mij de grote verdienste is van mijn filosofiestudie. Dat is ook wat jij in je job doet, als ik het goed begrepen heb?

Wo: Ja, dat is een belangrijk aspect.

WI: Ik heb nog les gehad van Vermeersch. Wat ik straf vind aan Etienne Vermeersch, is dat die een probleemsituatie kan opdelen in wat het probleem is en wat niet het probleem is. Dat heb ik eigenlijk van hem geleerd. Ook in ethische discussies haalt hij er heel duidelijk het probleem uit en zet hij heel mooi de dingen naast mekaar. Dat is iets wat volgens mij ook heel nuttig is om in werksituaties te gebruiken.
En specifiek wat je daarnet vroeg, (aarzelend) onlangs heb ik een heel zware discussie gehad met mijn baas over het probleem van de spanning tussen economie en media en hun onderlinge taakverdeling. Daar voelde ik wel dat ik dit onderwerp grondig bestudeerd had tijdens mijn studies filosofie, in die zin dat ik daar een heilige overtuiging had die ik met veel vuur beargumenteerd heb en waar ik niet in toegaf omdat ik absoluut overtuigd was van mijn moreel gelijk.

Wo: Zou je achteraf gezien opnieuw voor de studierichting filosofie kiezen?

Wi: Ja absoluut, maar ik heb na mijn opleiding wel bedacht dat ik er dan voor zou kiezen om in Leuven mijn kandidaturen te doen en in Gent mijn licenties. Ik vond toen dat de kandidaturen niet encyclopedisch genoeg waren. Het probleem was dat we van in de kandidaturen al een soort licentiaatsles kregen, in die zin dat proffen al direct hun standpunt probeerden over te brengen, terwijl ik zoiets had van leer mij eerst wie wie is en wat die gezegd heeft. Leg me eerst uit wie Kant is, voordat je uitlegt dat zijn reactie op een andere filosoof toch een beetje naast de kwestie was, want als je in de kandidatuur binnenkomt weet je nog niet wie Kant is. Dat was een beetje een probleem bij ons toen.

Wo: Toen ik filosofie studeerde was dat nog steeds een probleem.

Wi: Ik heb gehoord dat dit in Leuven toch beter zou zijn. Dat ze daar in de bachelorjaren hogere eisen stelden wat dat betreft. Maar toch zou ik opnieuw voor filosofie kiezen. Die opleiding en de proffen die daar toen les gaven hebben me ook politiek gevormd. Ik vond dat echt een geweldig interessante opleiding. Ik heb nog altijd een grote bewondering voor en een verlangen naar professoren die er in slagen om op een termijn van 50 à 100 jaar te denken.

Wo: Je zeg dat de studie je ook politiek gevormd heeft, bedoel je dat filosofen ook altijd een zeker engagement aangaan, dat het een geëngageerde studierichting is?

Wi: Ik bedoel niet noodzakelijk links of rechts geëngageerd, maar wel dat je een toekomstbeeld hebt en dat je weet dat het belangrijk is om dat te hebben. Dat je weet dat verkiezingen belangrijk zijn om daar mee vorm en richting aan te geven. Ik vond het super om Kruithof bezig te horen. Ik was voordien niet echt met politiek bezig, maar door naar die mannen te luisteren leer je de wereld kennen. Het vormt je wereldbeeld.

Wo: Nog een laatste vraag misschien. Aan Belgische universiteiten wordt niet echt een link gelegd tussen een studie filosofie en een job in het bedrijfsleven. In de USA gebeurt dat al veel meer. Vind je dat dit iets is waar ook hier op zou moeten ingezet worden?

Wi: Ja, het is sowieso interessant om te weten welke opties er zijn. Lesgeven was de enige mogelijkheid die aangegeven werd toen ik filosofie studeerde. Je hoeft daarom nog niet in het bedrijfsleven te gaan, je kan ook bij de radio gaan werken. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind van een opleiding filosofie is de breedheid en de ontzettende openheid ervan. Ook het feit dat die studie niet recht naar een job leidt, was voor mij persoonlijk wel een kracht.
Filosofie is nu net de enige richting die misschien niet naar het bedrijfsleven moet kijken. Er is waarschijnlijk geen enkele andere studierichting waarin dit gebeurt. Het is dus wel gezond dat er een richting blijft die de link tussen universitaire opleidingen en het bedrijfsleven in vraag stelt. Pas op, het is niet omdat je het in vraag stelt dat je ertegen bent. Maar ik vind wel dat je het in vraag moet stellen.

Wo: Daar ben ik het mee eens.